راهنمای درخواست انشعاب

تکمیل فرم درخواست انشعاب آب وفاضلاب

شرایط درخواست انشعاب آب وفاضلاب

هدف: برقراری انشعاب آب وفاضلاب جديد وآب ساخت وساز

دامنه عملكرد : اداره آب و فاضلاب ودفاترپيشخوان دولت و متقاضي انشعاب آب

تعريف : هر شخصي حقيقي يا حقوقي مي تواند براي هر واحد مسكوني ، تجاري ، عمومي و توليدي و غيره در محدوده خدماتي شركت درخواست برقراري انشعاب آب و فاضلاب را بنمايد. قبول درخواست برقراري انشعاب منوط به حصول شرايط زير است:

 • شركت ظرفيت و امكانات لازم جهت برقراري و يا تغيير انشعاب مورد نياز متقاضي را در محل مورد تقاضا داشته باشد
 • ملك مورد نظر متقاضي كاملاً محصور و عملاً منفك از املاك مجاور بوده و بر و كف معبر در محل ملك توسط شهرداري مشخص شده باشد.
 • موانعي براي انجام كار شركت از جمله حفاري محل مورد نظر وجود نداشته باشد.
 • متقاضي هيچگونه بدهي بابت بهاي آب و فاضلاب در محل مورد نظر و يا هر محل ديگري به شركت يا ساير شركتهاي آب و فاضلاب وابسته به وزارت نيرو نداشته باشد.
 • ارزيابي ملك شامل تعيين نوع کاربری ، تعداد واحد و تعيين حوزه ارزش معاملاتي ملك مي باشد
 • در صورت وجود امكانات فني مراحل تقاضاي انشعاب آب وفاضلاب همزمان انجام مي گيرد

خدمات فاضلاب عبارتند از :

فراهم نمودن امکان دفع فاضلاب به شبكه فاضلاب شهری به تناسب مصرف آب و ظرفيت مقرر و مشخصات توافق شده درقرارداد برقراري انشعاب فاضلاب ، اعم از اينكه مشترك از اين ظرفيت استفاده نمايد يا ننمايد.

شرایط :

 • وجود لوله اصلي فاضلاب تحويل شده با ظرفيت لازم و عمق مناسب جهت برقراري انشعاب فاضلاب
 • جدا بودن شبکه جمع آوري آب باران ملک از لوله کشی داخلی ملک
 • در صورتي كه كاربري محل صنعتي است شرايط پیش تصفیه و نصب توسط رئيس فني بهره برداري تعيين وپس از بررسي و با نظر کمیته فاضلاب صنعتی مراحل تقاضای انشعاب انجام خواهد شد. مدت زمان انجام كار : به طور متوسط يك هفته

مراحل و شرح اقدامات :

 • تكميل فرم مخصوص درخواست وارسال الکترونیکی آن واخذ شماره پیگیری(متقاضی)
 • اخذ درخواست الکترونیکی وارسال به منطقه مربوطه(مشترکین)
 • سند مالكيت يا اسناد مثبته ديگر ( قولنامه با برگ واگذاري ) با فتوكپي
 • پروانه ساختمان يا مجوز شهرداري با فتوكپي
 • شماره رديف نزديكترين انشعاب به ملك يا قبض آن يا کدپستي - شماره تلفن تماس با مشترک
 • فتوكپي شناسنامه و کارت ملی مالك
 • بازديد از محل و ارزيابي ملك (توسط ارزیاب)
 • تماس تلفنی بامتقاضی ودعوت برای حضور درقسمت قبول درخواست منطقه (قسمت قبول درخواست منطقه)
 • معرفي متقاضي جهت اخذ مجوز حفاري از ارگانهاي ذيربط( پذيرش منطقه)
 • ارائه مجوز حفاري به قسمت كارگاه نصب (متقاضي)
 • محاسبه و تعيين حق و هزينه هاي برقراري انشعاب آب ( پذيرش منطقه)
 • پرداخت مبلغ توسط مشترك و ثبت در پرونده ( پذيرش منطقه)
 • حفاري و نصب انشعاب و تحویل انشعاب به مشترک و سپس پرسازی و روسازي محل حفاري توسط )واحد نصب انشعابات) مدارک لازم

توضيح: روند درخواست آب ساخت و ساز مشابه تقاضاي جديد است بادرنظرگرفتن موارد زير :

شركت مسئولیتي در قبال تامين آب براي ساخت و ساز بنا نداشته و در صورت وجود امكانات فني شركت مي تواند براي ساخت و سازهاي کلیه کاربریها با عقد قرارداد نسبت به برقراري انشعاب با رعايت اين نكات اقدام نمايد:

 • بر اساس اطلاعات مندرج در پروانه ساختماني مبلغ حق انشعاب محاسبه و دریافت می گردد
 • پس از اتمام عمليات ساختماني با مراجعه و اطلاع مشترک ، ساختمان توسط ارزیاب شرکت ارزیابی می گردد و مشترك مكلف به پرداخت ما به التفاوت اضافي احتمالی نسبت به مبلغ اوليه خواهد بود.
 • تا قبل از اتمام ساختمان قبوض آب بها و بر اساس تعرفه آب آزاد محاسبه و ارسال مي گردد. پس از تكميل ساختمان ( تا مرحله نصب دربهای ساختمان و قابل تشخيص بودن واحدها و كاربري ) با مراجعه و اطلاع مشترك ارزيابي و تسويه پرونده انجام و آب ساخت و ساز تبديل به آب دائم خواهد شد.
تاریخ به روز رسانی:
1390/11/01
تعداد بازدید:
20391
تمامی حقوق این سایت برای شرکت آب و فاضلاب استان مازندران محفوظ می باشد
+ -
Powered by DorsaPortal