صفحه_اصلینقشه_سایتتماس_با_ماوروداعضاRSSEnglish
 
۱۳۹۶ سه شنبه ۳ مرداد
height=29px
مديران امور
height=29pxامور آب وفاضلاب بهشهر
نام و نام خانوادگی:کمال الدین گودرزی 
سمت :مدیرامور
مدرک تحصیلی :لیسانس عمران
پست:
الکترونیکgudarzi@abfa-mazandaran.ir
 

امور آب و فاضلاب  گلوگاه

نام و نام خانوادگی :علی مهدوی

سمت :مدیر امور
مدرک تحصیلی : لیسانس عمران
پست الکترونیک:mahdavi@sbfa-mazandaran.ir


 
 


امور آب و فاضلاب نکا

نام و نام خانوادگی :مسعود حسن پور
سمت :مدیر امور
مدرک تحصیلی :لیسانس عمران
پست
الکترونیک
hasanpoor@abfa-mazandaran.ir

 


امور آب و فاضلاب ساری
نام و نام خانوادگی :بهزاد برارزاده
سمت :مدیر امور
مدرک تحصیلی :  فوق لیسانس مهندسی صنایع 
پست الکترونیک

bararzadeh@abfa-mazandaran.ir

 

 

 

 


امور آب و فاضلاب قائمشهر

نام و نام خانوادگی :مهندس عبدالرضا سعیدی
سمت :مدیر امور
مدرک تحصیلی :لیسانس مهندسی مکانیک
پست الکترونیک
saeedi@abfa-mazandaran.ir


امور آب و فاضلاب  جویبار
نام و نام خانوادگی: محمد کریمی  
سمت :مدیرامور
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک :
karimi@abfa-mazandaran.ir

 

 

 

 


امور آب و فاضلاب سوادکوه
نام و نام خانوادگی :اسماعیلی افرا
سمت :مدیرامور
مدرک تحصیلی :لیسانس عمران
پست الکترونیک esmaeili@abfa-mazandaran.ir

 

 

امور آب و فاضلاب بابل


نام و نام خانوادگی : رضاعلی آملی

سمت :مدیر امور
مدرک تحصیلی : لیسانس عمران
پست الکترونیک :amoli@abfa-mazandaran.ir


 

 


امور آب و فاضلاب بابلسر
نام و نام خانوادگی :علی اکبر محمدی رئیسی 
سمت :مدیرامور
مدرک تحصیلی :لیسانس عمران
پست الکترونیک
reisi@abfa-mazandaran.ir

امور آب و فاضلاب  فریدونکنار

نام و نام خانوادگی :جعفر جعفرنیا 
سمت :مدیر امور
مدرک تحصیلی :فوق لیسانس مهندسی صنایع
پست الکترونیک
jafarniea@abfa-mazandaran.ir

 

 


امور آب و فاضلاب نور و رویان

نام و نام خانوادگی :علی قبادی
سمت :مدیرامور
مدرک تحصیلی :لیسانس تکنولوژی ساختمان
پست الکترونیک
ghobadi@abfa-mazandaran.ir

امور آب و فاضلاب  تنکابن

نام و نام خانوادگی :شهرام محمدپور
سمت :مدیر امور
مدرک تحصیلی :لیسانس عمران
پست الکترونیک
mohammadpoor @abfa-mazandaran.ir

 


امور آب و فاضلاب نوشهر و چالوس

نام و نام خانوادگی : سید شکراله موسوی میرکلائی
سمت :مدیر امور
مدرک تحصیلی : لیسانس بهداشت محیط
پست الکترونیک:musavi@abfa-mazandaran.ir

 

امور آب و فاضلاب رامسر
نام و نام خانوادگی :محمدصالح
  وهابی
سمت :مدیرامور
مدرک تحصیلی : لیسانس مهندسی  عمران
پست الکترونیک
vahabi@abfa-mazandaran.ir


 
  
امور آب و فاضلاب کلاردشت
نام ونام خانوادگی: محمد موسی نژاد
سمت: مدیر امور 
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مدیریت دولتی
پست الکترونیک:moosanejad@abfa-mazandaran.ir
 
 امور آب و فاضلاب عباس آباد
نام و نام خاوادگی: مهرداد مقدس خو
سمت : مدیرامور
مدرک تحصیلی: لیسانس آبیاری
پست الکترونیک:moghadaskhoo@abfa-mazandaran.ir
 
 


امور آب و فاضلاب آمل
نام و نام خانوادگی:شعبان زروکی
سمت:مدیر امور
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس عمران(محیط زیست)
پست الکترونیک: zaruki@ abfa- mazanaran.ir